Specjalista ds. prawa wodnego

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. prawa wodnego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. prawa wodnego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – XIII edycja

w okresie 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Prawo wodne – ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – jako element prawa ochrony środowiska, przedmiot i adresaci regulacji, właściwe organy, regulacje europejskie – stan aktualny i wyzwania na przyszłość.
 2. Decyzje wydawane na podstawie prawa wodnego ze szczególnym uwzględnieniem pozwolenia
  wodno-prawnego.
 3. Programy horyzontalne i dokumentacja indywidualnych podmiotów w prawie wodnym – co warto wiedzieć.
 4. Proces inwestycyjny w prawie wodnym.
 5. Regulacje prawa wodnego a prowadzenie działalności gospodarczej.
 6. Czy i jak chronić przed powodzią lub suszą w kontekście zagospodarowania przestrzennego– regulacje dla organów administracji, przedsiębiorców oraz osób fizycznych, oszczędzanie wody, zapobieganie podtopieniom i zalewaniu posesji, bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych.
 7. Regulacje prawa wodnego dla obywateli – dostęp do akwenów, kąpieliska, powszechne korzystanie z wody, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, bezpieczeństwo na wodzie.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

 

Kurs na specjalistę ds.prawa wodnego – kto może z niego skorzystać?

Wiedza z zakresu prawa wodnego jest niezwykle istotna z perspektywy osób pracującej w branży wodno-kanalizacyjnej. Treść programowa takiego szkolenia może się okazać niezwykle przydatna dla niektórych urzędników, pracujących w takich miejscach, jak urzędy gminy, wojewódzkie, czy Starostwa Powiatowe.

Kurs na specjalistę ds. prawa wodnego odbywa się w formie e-learningu. Każdy kursant będzie miał szanse zapoznać się z materiałami za poprzez zalogowanie się na platformę internetową Moodle. Dostęp do treści więc uczestnicy kursu będą mogli przyswajać wymagane od nich treści w wybranym przez nich czasie. Ich postępy będą sprawdzane poprzez quizy online. Ich prawidłowe wypełnienie będzie wiązało się z zaliczeniem takiego kursu.

Podstawowym celem kursu jest przedstawienie wiedzy zawartej w jego treści programowej w sposób przystępny i usystematyzowany dla osoby biorącej w nim udział.

Zaświadczenie o ukończonym kursie może odebrać każdy z jego absolwentów. Każdy dokument zawiera podpis dyrektora. Jest ono wydawane na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Podstawowy koszt kursu to kwota 395 złotych netto, do której należy doliczyć 23% VAT. Szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych są natomiast zwolnione z doliczania kwoty VAT.
Wszyscy uczestnicy szkolenia lub jednostki nimi kierujące muszą uiścić wspomnianą wcześniej opłatę. Wskazaną kwotę należy przelać na konto: Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Aby dokonać swojego zgłoszenia, wystarczy wypełnić intuicyjny formularz online. W przypadku przyszłych kursantów, który zapisują się indywidualnie, możliwe jest dokonanie zgłoszenia jedynie za pośrednictwem internetu. Zgłoszenia finansowane ze środków publicznych powinny być wysłane na stronę dokumenty@spe.edu.pl. W tym przypadku, konieczny będzie podpis.

 

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.