Specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – II edycja

który odbędzie się 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:

I. Podstawy zarządzania projektami:

 1. Efektywne zarządzanie projektem w organizacji – wprowadzenie.
 2. Rachunkowość zarządcza i budżetowa w projekcie.
 3. Zarządzanie jakością.
 4. Zarządzanie ryzykiem projektu.
 5. Raportowanie i monitorowanie projektu.
 6. Ocena i ewaluacja projektu.

II. Zarządzanie zespołem projektowym:

 1. Budowanie i kierowanie zespołem projektowym.
 2. Komunikacja w projekcie. Techniki wywierania wpływu.
 3. Zarządzanie konfliktami i kryzys w projekcie.

III. Wybrane obszary zarządzania projektami:

 1. Narzędzia informatyczne zarządzania projektem.
 2. Zarządzanie portfelem projektów.
 3. Zarządzanie wieloma projektami.

IV. Projekty badawczo-rozwojowe – charakterystyka:

 1. Projekty badawczo-rozwojowe – zakres i system zarządzania.
 2. Charakterystyka projektów badawczo-rozwojowych – definicja i ocena.
 3. Projekty badawczo-rozwojowe i ich rola – analiza przypadków.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.