Specjalista ds. utrzymania dróg

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. utrzymania dróg”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. utrzymania dróg

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – VI edycja

w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Drogownictwo w teorii – zarys ogólny.
 2. Nadzór nad robotami z zakresu remontu, utrzymania i ochrony dróg.
 3. Kontrola pasa drogowego w zakresie technicznego stanu nawierzchni jezdni i chodników oraz wszystkich elementów pasa drogowego.
 4. Kontrola pasa drogowego w zakresie zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzeniem prac nie związanych z budową, przebudową i ochroną dróg.
 5. Udział w pracach zespołu odpowiedzialnego za utrzymanie dróg, w tym zimowe, wiosenne, letnie i jesienne utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich.
 6. Stan techniczny, lokalizacja oraz utrzymanie dróg i obiektów infrastruktury, w tym dysponowanie budżetem na utrzymanie dróg, planowanie wydatków.
 7. Dokumentacja na stanowisku pracy, w tym system referencyjny i ewidencja dróg.
 8. Sporządzanie i analiza projektów organizacji ruchu.
 9. Postępowanie administracyjne w drogownictwie, w tym wydawanie decyzji administracyjnych.
 10. Prawo zamówień publicznych w drogownictwie – podstawowe aspekty prawne.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie wynosi w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształceni min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego,

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.