Specjalista ds. zarządzania projektem

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. zarządzania projektem”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. zarządzania projektem

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – XXIV edycja

 w okresie od 17.10.2023 r. do 17.12.2023 r

Zapisy na kurs przyjmowane są do 13 października 2023 r.

 

Program kursu:
 1. Efektywne zarządzanie projektem w organizacji – wprowadzenie.
 2. Metodyka zarządzania projektem.
 3. Budowanie i kierowanie zespołem projektowym.
 4. Komunikacja w projekcie. Techniki wywierania wpływu.
 5. Promocja projektu.
 6. Zarządzanie ryzykiem projektu.
 7. Zarządzanie konfliktami i kryzys w projekcie.
 8. Zarządzanie zmianą.
 9. Zarządzanie jakością.
 10. Rachunkowość zarządcza i budżetowa w projekcie.
 11. Zarządzanie portfelem projektu.
 12. Raportowanie i monitorowanie projektu.
 13. Ocena i ewaluacja projektu.
 14. Narzędzia informatyczne zarządzania projektem.
 15. Zarządzanie wieloma projektami.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

 

Specjalista ds. zarządzania projektem jest osobą odpowiedzialną za koordynowanie i nadzorowanie działań związanych z realizacją projektów w firmie lub organizacji. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie, że projekty są realizowane zgodnie z założonymi celami, harmonogramem oraz budżetem, a także zgodnie z oczekiwaniami klienta.

Do zadań specjalisty ds. zarządzania projektem należą m.in.:

 • planowanie i koordynacja działań zespołu projektowego,
 • zarządzanie budżetem i zasobami projektowymi,
 • kontrola postępów prac i wykonywanie raportów dla zarządu,
 • rozwiązywanie problemów i konfliktów w trakcie realizacji projektu,
 • zarządzanie ryzykiem i wdrażanie strategii na wypadek niepowodzenia.

Specjalista ds. zarządzania projektem musi być osobą zorganizowaną, elastyczną i kreatywną, zdolną do pracy pod presją czasu i umiejętnie radzącą sobie z niespodziewanymi sytuacjami. Wymaga się od niego także wysokich umiejętności interpersonalnych, aby móc skutecznie współpracować z zespołem projektowym oraz z klientami.

Kurs na specjalistę ds zarządzania projektem odbywa się przy użyciu metody e-learningowej. Materiały szkoleniowe będą dostępne na stronie internetowej kursu, która jest hostowana na platformie edukacyjnej moodle. Uczestnicy kursu będą musieli przejść testy online, aby uzyskać zaliczenie. Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy zawartej w programie kursu i przygotowanie do wykonywania zawodu. Treści edukacyjne będą dostępne po zalogowaniu się na platformę moodle. Do kursu może przystąpić każda osoba, posiadająca średnie wykształcenie. Wszystkie materiały naukowe są dostępne przez określony czas, a dostęp do nich jest możliwy jedynie po uiszczeniu opłaty.

Osoby, które ukończą studium, otrzymają zaświadczenia, które zostaną podpisane przez dyrektora Studium Prawa Europejskiego. Zaświadczenie zostanie wydane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Koszt kursu wynosi 380 zł netto + 23% VAT (zwolniony z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) i musi być wnoszony przez uczestników lub ich jednostki kierujące wraz ze zgłoszeniem na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 75 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.