Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

ZAPRASZAMY NA KURS „Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – III edycja

w okresie 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:

1. Proces zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
2. Podstawowe zasady prawa pracy:

  • Równość w zatrudnianiu, kontrola przestrzegania prawa pracy,
  • Stosunek pracy – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
  • Szczególne formy zatrudnienia (na podstawie powołania, mianowania, umowy spółdzielczej, umowy o telepracy).

3. Rekrutacja i selekcja pracowników.
4. Budowanie systemów kompetencyjnych.
5. Motywowanie i dyscyplinowanie pracowników.
6. Rozwój i doskonalenie pracowników poprzez udział w szkoleniach. Podnoszenie kwalifikacji pracowników.
7. Ocena okresowa pracownika.
8. Wypalenie zawodowe.

 

Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

 

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi to osoba zajmująca się obszarami związanymi z naborem, rozwojem i koordynacją działań pracowników. Jest odpowiedzialny za kształtowanie szeroko pojętej strategii personalnej w przedsiębiorstwie, a także opracowuje procedury dotyczące obowiązków obejmowanych przez personel firmy. Ponadto specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi prowadzi proces rekrutacji i wykonuje wiele czynności administracyjnych.

Zasoby ludzkie to podstawowy czynnik zwiększający przewagę konkurencyjną na rynku. Doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy zwiększą wartość firmy na rynku. Aby kadry mogły być we właściwy sposób wykorzystane, należy poznać nowoczesne techniki zarządzania. Przyszły specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi może to zrobić w ramach kursu w Studium Prawa Europejskiego. Zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu metody e-learning. Materiały szkoleniowe będą zamieszczone na stronie internetowej kursu, w ramach platformy edukacyjnej Moodle.

Celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy związanej z procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy zapoznają się z zasadami zatrudniania i selekcji pracowników, jak również budowania systemów kompetencyjnych oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zaliczenie będzie przebiegać poprzez quizy online sprawdzające umiejętność skutecznego posługiwania się przekazywanymi wiadomościami.

Absolwenci otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, podpisane przez dyrektora Studium Prawa Europejskiego. Działania te są prowadzone na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Prowadzony kurs dla specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi wymaga uiszczenia opłaty w kwocie 395 zł netto + 23% VAT. Możliwe jest uzyskanie zwolnienia z podatku VAT pod warunkiem finansowania kursu ze środków publicznych w części nie mniejszej niż 70%. Opłatę należy uiścić wraz ze zgłoszeniem uczestnika lub kierującej go jednostki na indywidualny rachunek bankowy Instytutu Badań nad Demokracją Sp. z o.o. w Santander Bank Polska S.A. o numerze 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia na kurs są realizowane poprzez wypełnienie formularza online. W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest jego wypełnienie bez podpisu. Zgłoszenia instytucjonalne, a także finansowane ze środków publicznych wymagają podpisu cyfrowego formularza i przesłania go na adres mailowy: dokumenty@spe.edu.pl.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 65 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.