Standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

ZAPRASZAMY NA KURS „Standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych

– szkolenie ciągłe

w okresie od 18.06.2024 r. do 18.08.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – dla diagnostów laboratoryjnych V edycja

lub w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – dla diagnostów laboratoryjnych VI edycja

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – dla osób uprawnionych do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium IV edycja

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:

 1. Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia, z omówieniem regulacji ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Autoryzacja, akredytacja, wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem, rejestry medyczne.
 2. Narzędzia zarządzania jakością stosowane w pracy laboratoriów diagnostycznych.
 3. Dokumentacja systemu zarządzania jakością.
 4. Standardy jakości dla laboratoriów diagnostycznych zgodnie z ustawą o medycynie laboratoryjnej. Projektowane regulacje wykonawcze dla badań mikrobiologicznych, genetycznych i prenatalnych.
 5. Standardy organizacyjne POCT.
 6. ISO w laboratorium diagnostycznym.
 7. Kontrola jakości badań laboratoryjnych, w tym wewnętrzna kontrola badania.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Diagności laboratoryjni oraz osoby uprawnione do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium, po zaliczeniu, otrzymają zaświadczenie i 15 punktów edukacyjnych. Szkolenie uzyskało akredytację Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wzór zaświadczenia dla diagnostów

Wzór zaświadczenia dla osób uprawnionych

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!