Statystyk medyczny XVII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Statystyk medyczny XVII edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Statystyk medyczny XVII edycja

realizowanym w okresie od 18.11.2021 r. do 08.02.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 października 2021 r.

Program kursu:

1. Działalność lecznicza w Polsce w świetle aktualnego stanu prawnego.
2. Ochrona danych osobowych w podmiocie leczniczym, ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych pacjentów.
3. Dokumentacja związana ze świadczeniem usług medycznych. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentów. Archiwizacja dokumentacji medycznej.
4. Obowiązki sprawozdawcze w podmiotach leczniczych. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie składania sprawozdań i archiwizacji dokumentów.
5. Klasyfikacje w medycynie i zdrowiu publicznym oraz systemy kodowania.
6. Kontraktowanie usług medycznych i rozliczanie umów na świadczenia medyczne z NFZ.
7. Systemy informacyjne w ochronie zdrowia.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 350 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.