Szkolny doradca zawodowy (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Szkolny doradca zawodowy (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Szkolny doradca zawodowy (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

Zapisy na kurs przyjmowane są do 26 kwietnia 2024 r.

Program kursu:
 1. Poradnictwo zawodowe w systemie oświaty – regulacje prawne.
 2. Jakość i standaryzacja usług w poradnictwie edukacyjno – zawodowym.
 3. Klasyfikacje współczesnych koncepcji rozwoju zawodowego i wyboru zawodu.
 4. Poradnictwo oraz doradztwo zawodowe w Polsce i w Unii Europejskiej.
 5. Praktyczne umiejętności międzykulturowe doradcy zawodowego.
 6. Psychologia w pracy doradcy zawodowego.
 7. Metodyka poradnictwa zawodowego. Testy i autotesty w poradnictwie zawodowym.
 8. Ewaluacja pracy doradcy zawodowego.

 

Szkolny doradca zawodowy jest osobą, która udziela pomocy w formie indywidualnych i grupowych porad zawodowych. Wspomaga młodzież w wyborze zawodu, pomaga wybrać kierunek kształcenia i szkolenia. Uwzględnia przy tym możliwości psychofizyczne oraz sytuację życiową, a także realne potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Szkolny doradca zawodowy współpracuje z rodzicami i pedagogami, ułatwiając uczniom przejście przez proces orientacji zawodowej.

Jak zostać doradcą zawodowym?

Żeby zostać szkolnym doradcą zawodowym, należy ukończyć studia magisterskie albo studia wyższe zawodowe (licencjat) lub podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz odbyć przygotowanie pedagogiczne.

Szkolny doradca zawodowy – kurs: Kurs odbędzie się w formie e-learningu z wykorzystaniem platformy edukacyjnej moodle. Materiały szkoleniowe będą umieszczane na stronie internetowej przeznaczonej na potrzeby kursu, a zaliczenie kursu przez uczestnika odbędzie się poprzez rozwiązanie odpowiednio przygotowanych przez specjalistów quizów online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu szkolnego doradztwa zawodowego, objętej programem kursu. Każdy uczestnik otrzyma dostęp do odpowiednio dobranych dla potrzeb kształcenia treści w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych. Będą one dostępne po zalogowaniu na stronę kursu.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu: każdy absolwent otrzyma podpisane przez dyrektora zaświadczenie o ukończeniu kursu – wzór zaświadczenia zgodny jest z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Cena kursu i sposób wniesienia opłaty: opłata za kurs wynosi 395 zł netto + 23% VAT od osoby. Zwolnienie z VAT dotyczy wyłącznie przypadku finansowania opłaty w co najmniej 70% ze środków publicznych. Opłatę wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki wnoszą na rachunek bankowy Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Każdy uczestnik otrzyma klucz dostępu do kursu, który zostanie przekazany drogą elektroniczną po uiszczeniu i zaksięgowaniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online (dotyczy zgłoszeń indywidualnych). W przypadku zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych, formularz należy wypełnić i wydrukować oraz podpisać. Podpisany formularz zgłoszenia w formie skanu lub dobrej jakości zdjęcia prosimy wysłać na adres mailowy: dokumenty@spe.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 50 godzin szkolenia stacjonarnego.\

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.