Techniki behawioralne w pracy z dziećmi z zaburzeniami autyzmu w placówce oświatowej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Techniki behawioralne w pracy z dziećmi z zaburzeniami autyzmu w placówce oświatowej (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Techniki behawioralne w pracy z dziećmi z zaburzeniami autyzmu w placówce oświatowej (bez limitu czasowego*)

 

Program kursu
  1. Autyzm i zaburzenia z jego spektrum – rozpoznanie u dziecka zaburzeń. Planowanie przygotowania dziecka do uczenia się w przedszkolu i szkole.
  2. Założenia oraz cele terapii behawioralnej.
  3. Co sprawia, że terapia behawioralna jest efektywna i jakie są obszary jej zastosowania w pracy z uczniem?
  4. Zasady pracy w podejściu behawioralnym w nauczaniu dzieci z autyzmem. Metody nauczania wraz z wyróżnieniem obszarów, które należy brać pod uwagę w uczeniu dzieci z autyzmem. Techniki uczenia samodzielności w terapii behawioralnej.
  5. Zrozumieć autyzm – symptomy utrudniające funkcjonowanie szkolne, przedszkolne.
  6. Organizacja lekcji/zajęć oraz dobór odpowiednich metod i form nauczania.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2, 02-326 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia:

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.