Techniki behawioralne w pracy z dziećmi z zaburzeniami autyzmu w placówce oświatowej II edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Techniki behawioralne w pracy z dziećmi z zaburzeniami autyzmu w placówce oświatowej II edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Techniki behawioralne w pracy z dziećmi z zaburzeniami autyzmu w placówce oświatowej II edycja

w okresie od 20.09.2022 r. do 20.11.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 sierpnia 2022 r.

Program kursu

 

 1. Autyzm i zaburzenia z jego spektrum – rozpoznanie u dziecka zaburzeń. Planowanie przygotowania dziecka do uczenia się w przedszkolu i szkole.
 2. Założenia oraz cele terapii behawioralnej.
 3. Co sprawia, że terapia behawioralna jest efektywna i jakie są obszary jej zastosowania w pracy z uczniem?
 4. Zasady pracy w podejściu behawioralnym w nauczaniu dzieci z autyzmem. Metody nauczania wraz z wyróżnieniem obszarów, które należy brać pod uwagę w uczeniu dzieci z autyzmem. Techniki uczenia samodzielności w terapii behawioralnej.
 5. Zrozumieć autyzm – symptomy utrudniające funkcjonowanie szkolne, przedszkolne.
 6. Organizacja lekcji/zajęć oraz dobór odpowiednich metod i form nauczania.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Przy zgłoszeniach do 31 sierpnia 2022 r. obowiązuje cena promocyjna – 190 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia:

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

  (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.