Terapeuta uzależnień (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Terapeuta uzależnień (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Terapeuta uzależnień (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

 

Program kursu:
 1. Uzależnienia – podstawowe informacje.
 2. Współuzależnienie.
 3. Mechanizm uzależnienia.
 4. Diagnoza.
 5. Psychopatologiczne konsekwencje uzależnienia.
 6. Profilaktyka uzależnień.
 7. Terapia.

Jak zostać terapeutą uzależnień?

Zacznijmy od tego, że aby pracować jako terapeuta uzależnień, należy mieć konkretne cechy charakteru. Osoba wykonująca ten zawód powinna być nad wyraz empatyczna, cierpliwa, a także mieć odpowiednie podejście do pacjenta i potrafić odczytywać różne sygnały. Oprócz posiadania wyżej wspomnianych cech terapeuta do spraw uzależnień musi mieć także konkretne kwalifikacje. Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rehabilitację osób uzależnionych mogą prowadzić lekarze, którzy posiadają specjalizację z psychiatrii oraz osoby legitymujące się certyfikatem specjalisty terapii uzależnień.

Terapeuta uzależnień kurs

W terapii mogą brać udział także osoby posiadające certyfikat instruktora terapii uzależnień. Taki certyfikat może uzyskać osoba posiadająca wyższe wykształcenie medyczne lub wyższe w dziedzinie psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, teologii lub nauk o rodzinie. Z kolei, aby uzyskać certyfikat instruktora, wystarczy mieć wykształcenie średnie. Certyfikaty można uzyskać po ukończeniu specjalnego szkolenia w dziedzinie uzależnienia, zgodnie z programem, który wybierany jest w drodze konkursu przeprowadzanego co najmniej raz w roku przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Terapeuta uzależnień kurs — sprawdź naszą ofertę

Kurs w naszym centrum szkoleniowym przeprowadzany jest z wykorzystaniem nowoczesnej metody e – learning. Każdy kursant dostaje dostęp do platformy edukacyjnej moodle, na której są zamieszkane materiały szkoleniowe. Aby zaliczyć kurs, należy zdobyć odpowiedni wynik z quizów, które także zamieszczane będą online.

Jaki jest cel kształcenia? Stawiamy sobie za zadanie, aby jak najlepiej przekazać naszym kursantom wiedzę. Ważne jest dla nas to, żeby każda osoba uczęszczająca na kurs, tuż po jego zakończeniu, miała w pełni usystematyzowaną wiedzę z zakresu terapii uzależnień.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Jaka jest cena kursu? Opłata za szkolenie wynosi 395 zł netto + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Tuż po uiszczeniu wyżej wspomnianej opłaty na podany adres e-mail zostanie Państwu wysłany klucz dostępu. Aby zapisać się na kurs, wystarczy wypełnić poniższy formularz.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.