Terapeuta zajęciowy (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Terapeuta zajęciowy (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Terapeuta zajęciowy (bez limitu czasowego*)

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Klasyfikacja, rodzaje i metody terapii zajęciowej.
 2. Umiejętności społeczne terapeuty zajęciowego.
 3. Zasady pracy i komunikowanie się z osobą niepełnosprawną.
 4. Problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych.
 5. Metody i techniki terapii indywidualnej i grupowej.
 6. Planowanie i organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej.
 7. Dokumentowanie i ocenianie skuteczności działań terapeutycznych.

 

Terapeuta zajęciowy to specjalista, który zajmuje się zawodowo wspieraniem osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ludzi starszych. Robi to za pomocą najróżniejszych zajęć, w których trakcie można malować, czytać, wykonywać prace manualne, spacerować i zwiedzać nowe miejsca, gimnastykować się czy medytować. Wybór oddziaływań zawsze jest indywidualnie podejmowany przez terapeutę, który zna swoich podopiecznych i potrafi ocenić, jaki rodzaj aktywności może ich aktywizować, motywować do rozwoju, a przy okazji redukować lęk i stres.

Jak zostać terapeutą zajęciowym?

Osoba, która chce zostać terapeutą zajęciowym, musi ukończyć studia na tym kierunku. Jest to specjalność na pedagogice. Istnieje także możliwość, aby skorzystać ze specjalnych szkoleń, takich jak organizowane przez Studium Prawa Europejskiego – terapeuta zajęciowy kurs. Nasi absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Jak wygląda kurs na terapeutę zajęciowego?

Nasz kurs odbywa się w trybie online wykorzystaniem metody e – learning. Uczestnicy szkolenia otrzymują dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej moodle, gdzie zamieszczane są wszystkie materiały szkoleniowe. Aby zaliczyć kurs, należy rozwiązać testy w postaci quizów online.

Podstawowym celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy dotyczącej zawodu terapeuta zajęciowy. Kursanci dowiadują się, czym jest terapia zajęciowa oraz jak ją prowadzić. Duży nacisk kładziony jest na umiejętności komunikacyjne specjalisty oraz rozumienie problemów i potrzeb podopiecznych. Absolwenci są w stanie planować i organizować przebieg zająć, a także dokumentować je i poddawać ewaluacji.

Ile kosztuje kurs i jak opłacić w nim udział?

Opłatę za szkolenie wynosi netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby. Opłatę należy wnieść wraz ze zgłoszeniem. Mogą to zrobić sami uczestnicy lub kierujące ich jednostki. Kwotę należy przelać na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie wysłany kursantowi po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia na terapeuta zajęciowy kurs dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

 

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.