Testowanie i certyfikacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Testowanie i certyfikacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Testowanie i certyfikacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego (bez limitu czasowego*)
Program kursu:
 1. Zasady tworzenia testów językowych na każdym poziomie zaawansowania słuchacza.
 2. Rodzaje kontroli i jej znaczenie w dydaktyce języka obcego, pomiar różnicujący i sprawdzający.
 3. Testy językowe i ich rodzaje, kryteria poprawności testu.
 4. Przygotowanie słuchaczy do państwowego egzaminu certyfikatowego – na każdym poziomie, baza materiałów, niezbędne podręczniki, wskazówki egzaminatora państwowego.
 5. System certyfikatowy języka polskiego jako obcego i standardy wymagań egzaminacyjnych. Zapoznanie słuchaczy z wykazem zagadnień gramatycznych dla poziomu B1, B2 i C1 według „Standardów wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego”.
 6. Charakterystyka podręczników i pomocy dydaktycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Kurs przygotowany przez egzaminatora języka polskiego jako obcego na egzaminach państwowych, lektora z wieloletnim doświadczeniem, autora publikacji z dziedziny glottodydaktyki polonistycznej, doktora nauk humanistycznych.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 29 października 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapraszamy do zapoznania się z kursami skierowanymi do nauczycieli języka polskiego jako obcego:

 1. Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego
 2. Nauczanie języka polskiego jako obcego
 3. Nauczanie języka polskiego jako obcego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym – kurs dla nauczycieli przedszkoli
 4. Nauczanie języka polskiego jako obcego w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym – kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 5. Nauczanie języka polskiego dzieci posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym – kurs dla nauczycieli polonistów


Koordynator szkolenia

Marcin Katrynicz
m.katrynicz@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

   • komputer z łączem internetowym
   • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
   • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

   • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.
Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się po uiszczeniu opłaty.