Warsztat pracy nauczyciela/wychowawcy świetlicy szkolnej (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Warsztat pracy nauczyciela/wychowawcy świetlicy szkolnej (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Warsztat pracy nauczyciela/wychowawcy świetlicy szkolnej (bez limitu czasowego*)

 

 

Program kursu:
 1. Podstawy prawne i uregulowania dotyczące funkcjonowania świetlic.
 2. Zasady organizacji świetlicy. Plan pracy i rozkład dnia świetlicy.
 3. Scenariusze i propozycje zajęć świetlicowych.
 4. Gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne i artystyczne w pracy świetlicy szkolnej.
 5. Organizacja czasu wolnego w świetlicy.
 6. Agresja i przemoc. Konflikt w grupie – jak go rozwiązać?
 7. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetlicy.
 8. Współpraca szkoły z rodzicami.
 9. Kształcenie i doskonalenie pracy nauczyciela świetlicy. Awans zawodowy.
 10. Wypalenie zawodowe.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 70 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.