Warsztat pracy wychowawcy klasy XVIII edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Warsztat pracy wychowawcy klasy XVIII edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Warsztat pracy wychowawcy klasy XVIII edycja

który odbędzie się w okresie od 16.12.2021 r. do 16.02.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 grudnia 2021 r.

Program kursu:
 1. Zadania wychowawcy klasy wynikające z aktualnego stanu prawnego. Obowiązki w zakresie dokumentacji. Planowanie godzin wychowawczych.
 2. Zadania wychowawcy klasy w zakresie planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ustalenie form pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 3. Współpraca wychowawcy klasy z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi osobami, które zainicjowały udzielanie uczniowi pomocy.
 4. Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów i z „trudnymi” rodzicami.
 5. Agresja rówieśnicza, wobec uczniów i nauczycieli.
 6. Jak zapobiegać agresji i przemocy w szkole. Działania wychowawczo-terapeutyczne wobec agresorów oraz interwencyjne wobec uczniów i nauczycieli.
 7. Konspekty lekcji wychowawczych dla wszystkich etapów edukacyjnych.
 8. Ewaluacja pracy wychowawczej.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

Przy zgłoszeniach do 15 grudnia 2021 r. obowiązuje cena promocyjna – 150 zł +VAT.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia:

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!