Wspieranie ucznia w kryzysie psychicznym

ZAPRASZAMY NA KURS „Wspieranie ucznia w kryzysie psychicznym”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Wspieranie ucznia w kryzysie psychicznym

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – III edycja

w okresie od 03.10.2023 r. do 03.12.2023 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 września 2023 r.

Program kursu:
 1. Kryzys – definicje.
 2. Fazy kryzysu.
 3. Jak rozpoznać kryzys psychiczny.
 4. Incydent czy zaburzenie.
 5. Rozpoznanie i metody wsparcia:
  • Zaburzenia psychotyczne.
  • Zaburzenia afektywne.
  • Zaburzenia lękowe: lęk separacyjny, lęk uogólniony, fobie.
  • Lęk czy strach.
  • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.
  • Zaburzenie stresowe pourazowe.
  • Zaburzenia adaptacyjne.
  • Zaburzenia konwersyjne u dzieci i młodzieży.
  • Jadłowstręt psychiczny.
  • Żarłoczność psychiczna i zespół napadowego objadania się.
  • Zaburzenia osobowości w adolescencji.
  • Zaburzenia zachowania.
  • Mutyzm wybiórczy.
  • Zaburzenia tikowe.
  • Trauma.
  • Przemoc szkolna, domowa.
 6. Stany nagłe – interwencja i wsparcie.
 7. Współpraca z rodzicami.
 8. Uzależnienia.
 9. Próba samobójcza.
 10. Propozycje ćwiczeń, działań, aktywności.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 360 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań na Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.