Wychowawca/nauczyciel w przedszkolu (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Wychowawca/nauczyciel w przedszkolu (bez limitu czasowego*)”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Wychowawca/nauczyciel w przedszkolu (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 15 czerwca 2023 r.

Program kursu:
 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 2. Metodyka pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 3. Twórcze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Rozwijanie kreatywności.
 4. Aktywizacja w edukacji przedszkolnej.
 5. Rola muzyki, sztuki, bajki, ruchu w pracy z dziećmi.
 6. Praca z dziećmi o specjalnych problemach edukacyjnych.
 7. Jak utrzymać dyscyplinę w grupie przedszkolnej. Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu.
 8. Współpraca przedszkola z rodzicami.
 9. Scenariusze zajęć przedszkolnych.

Wychowawca w przedszkolu powinien również mieć odpowiednie cechy charakteru, takie jak cierpliwość, empatia, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie i wytrwałość. Są niezbędne, aby skutecznie wychowywać dzieci w środowisku przedszkolnym. Taka osoba musi mieć też odpowiednią wiedzę, którą można nabyć w szkołach wyższych oraz na specjalistycznych kursach. Dzięki temu wychowawca w przedszkolu będzie miał wszystkie odpowiednie umiejętności, aby opiekować się grupą maluchów.

Wychowanie przedszkolne kurs- jaką formę mają zajęcia?

Zajęcia odbywają się za pomocą elearningu, czyli materiałów elektronicznych. Są to filmy instruktażowe, które przekazują wiedzę w przystępny sposób. Zaliczenie również odbywa się w takiej formie- za pomocą quizów, sprawdzianów i testów online. Wszystko ma miejsce na platformie Moodle.
Zadaniem kursu jest usystematyzować wiedzę objętą programem. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych treści nauczania, należy zalogować się na stronie kursu.

Każdy absolwent, który ukończy kurs na wychowawcę w przedszkolu, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Wychowawca przedszkolny kurs- ile kosztuje?

Opłata za dostęp do szkolenia wynosi 360 zł z 23% VAT od osoby. Zwolnienie z VAT ma miejsce, jeżeli co najmniej 70% należności finansowane jest ze środków publicznych. Uczestnika lub jego instytucja prowadząca musi dokonać płaty w momencie rejestrowania się na kurs. Należy przelać ją na konto bankowe Instytutu Badań nad Demokracją sp. z oo z oo, Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2 01 0938. Po opłaceniu zostanie wysłany klucz dostępu do wszystkich materiałów w kursie.

Jak zapisać się na kurs na wychowawcę w przedszkolu?

Aby zapisać się na kurs na wychowawcę przedszkolnego, należy wypełnić formularz dostępny online.
– Jeśli zgłasza Państwa instytucja lub zgłoszenie jest finansowane ze środków publicznych, podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– Jeśli dokonują Państwo samodzielnego zapisu, wystarczy zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Jakie możliwości daje kurs na wychowawcę w przedszkolu?

Na kursie na wychowawcę w przedszkolu można nauczyć się jak skutecznie zarządzać grupą dzieci, jak motywować dzieci do nauki, jak stymulować ich kreatywność i zainteresowania, jak zapewnić im bezpieczny i zdrowy rozwój, jak wspierać rodziców w wychowaniu ich dzieci, a także jak stworzyć przyjazną atmosferę w przedszkolu.

Koordynator szkolenia:

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 55 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.