Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym V edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym V edycja”

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zabawy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym V edycja

realizowanym w okresie od 05.08.2020 r. do 19.10.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 31 lipca 2020 r.

Program kursu:
 1. Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy.
 2. Zabawy terapeutyczne elementem terapii pedagogicznej dzieci w wieku młodszym.
 3. Elementy diagnozy dziecka w wieku młodszym.
 4. Zabawy usprawniające percepcję słuchową.
 5. Zabawy usprawniające percepcję wzrokową.
 6. Zabawy doskonalące sprawność motoryczną-manualną.
 7. Zabawy relaksacyjne.
 8. Zabawy usprawniające pamięć, myślenie i koncentrację.
 9. Zabawy korygujące wady wymowy.
 10. Zabawy polisensoryczne.
 11. Zabawy terapeutyczne z wykorzystaniem muzyki.
 12. Terapia przez ruch.
 13. Zabawy usprawniające funkcje społeczne.
 14. Zabawy rozwijające umiejętności szkolne.
 15. Zabawy usprawniające orientację przestrzenną.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego A. Solariego 1/1, 02-070 Warszawa.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 75 godzin szkolenia stacjonarnego. Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.