Zajęcia w świetlicy szkolnej

ZAPRASZAMY NA KURS „Zajęcia w świetlicy szkolnej”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zajęcia w świetlicy szkolnej

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Praca z dzieckiem – rozwijanie zainteresowań, organizacja czasu wolnego, organizacja zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie zajęć tematycznych, pomoc w nauce, rozpoznanie potrzeb dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, pomoc w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, szkolnymi, w relacjach z rówieśnikami, itp.).
 2. Gry i zabawy: ruchowe, umysłowe, dydaktyczne, stolikowe, tematyczne, twórcze, konstrukcyjne, towarzyskie.
 3. Gry i zabawy umożliwiające zaspokojenie indywidualnych potrzeb dziecka oraz ułatwiające wchodzenie w życie społeczne.
 4. Gry i zabawy pobudzające wszystkie zmysły.
 5. Jak uatrakcyjnić zajęcia w świetlicy szkolnej. Jak postępować aby zachęcić dzieci do udziału w zajęciach. Zabawy wspomagające rozwój aktywności twórczej.
 6. Zabawy i ćwiczenia ośmielające, koncentrujące, zachęcające do współpracy. Stymulacja rozwoju poznawczego i rozwijanie zdolności twórczych uczniów.
 7. Rodzaje terapii, ich charakterystyka i przykłady:
  • Ergoterapia (prace rzemieślnicze,
  • Socjoterapia (ludoterapia – zabawowterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych,
  • Arteterapia (muzykoterapia, bajkoterapia, teatroterapia, plastykoterapia, chromoterapia).
 8. Edukacja teatralna jako forma rozwijania zdolności uczniów.
 9. Scenariusze, gry i zabawy oraz zajęcia plastyczne i artystyczne w pracy świetlicy szkolnej.
 10. Wolontariat w świetlicy szkolnej.
 11. Opiekun/wychowawca świetlicy jako animator działań twórczych.
Więcej kursów skierowanych do pracowników świetlic szkolnych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-swietlic-szkolnych/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Joanna Burzyńska
j.burzynska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 60 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.