Zajęcie pasa drogowego

ZAPRASZAMY NA KURS „Zajęcie pasa drogowego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zajęcie pasa drogowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE III edycja

realizowanym w okresie 04.06.2024 r. do 04.08.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
 1. Decyzja na zajęcie pasa drogowego – zasady ogólne, tryb wydawania, praktyczne zastosowanie zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 2. Rodzaje decyzji na zajęcie pasa drogowego – prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych.
 3. Kluczowe elementy decyzji na zajęcie pasa drogowego.
 4. Zasady naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego, podmioty objęte zwolnieniem z opłat za zajęcie pasa drogowego, zasady naliczania opłat za powierzchnie +/- 1,0m2.
 5. Pojęcia „rzut poziomy”, „powierzchnia reklamy”, „powierzchnia urządzenia infrastruktury”.
 6. Wniosek za zajęcie pasa drogowego dla podmiotów zbiorowych.
 7. Zajęcie pasa drogowego a decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych (ZRID).
 8. Decyzje ostateczne a prawomocne na zajęcie pasa drogowego.
 9. Uwierzytelnianie dokumentów przy występowaniu o zajęcie pasa drogowego – rola pracownika organu administracji publicznej, zasady poświadczania a kopia dokumentów.
 10. Zasady wzywania do uzupełnienia braków.
 11. Konsekwencje niewłaściwego wprowadzenia w pas drogowy oraz egzekwowanie oznakowania robót drogowych poprzez działania organu zarządzającego ruchem na drodze, Policji, zarządcy drogi publicznej.
 12. Wymagania dla organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego bez zatwierdzonej organizacji ruchu.
 13. Stosowanie specjalnych trybów zajęcia pasa drogowego – art. 132, 155, 162 KPA.
 14. Kolizje w zajęciu pasa drogowego – możliwość wykonywania robót na jednym odcinku pasa drogowego na podstawie jednej zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu, na podstawie dwóch zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu, koordynacja robót w pasie drogowy.
 15. Konsekwencje zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia oraz zasady dokumentowania zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.
 16. Awaryjne zajęcie pasa drogowego.
Więcej kursów skierowanych do pracowników administracji znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/administracja/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.