Zarządzanie infrastrukturą techniczną oraz sprzętem medycznym w jednostkach ochrony zdrowia

ZAPRASZAMY NA KURS „Zarządzanie infrastrukturą techniczną oraz sprzętem medycznym w jednostkach ochrony zdrowia”

 

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zarządzanie infrastrukturą techniczną oraz sprzętem medycznym w jednostkach ochrony zdrowia

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – IX edycja

realizowanym w okresie 17.05.2024 r. do 17.07.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 26 kwietnia 2024 r.

 

Program kursu:
   1. Zakres odpowiedzialności osoby nadzorującej infrastrukturę techniczną oraz sprzęt medyczny w jednostkach ochrony zdrowia.
   2. Rola infrastruktury technicznej w sprawnym funkcjonowaniu placówki medycznej.
   3. Otoczenie prawne.
   4. Zastosowanie nowoczesnych technologii w placówkach medycznych.
   5. Przygotowanie i opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej.
   6. Optymalizacja kosztów na gruncie technicznym oraz sprzętu medycznego.
   Więcej kursów skierowanych do pracowników placówek medycznych znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-dla-pracownikow-placowek-medycznych/

   Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

   Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

   Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

   Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

   Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
   – Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
   – W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

   Koordynator szkolenia

   Joanna Burzyńska
   j.burzynska@spe.edu.pl
   22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 14

   Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

    • komputer z łączem internetowym
    • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
    • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

   Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

    • wykształcenie min. średnie

   Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.
   Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

   Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

   *Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.