Zarządzanie personelem medycznym – kurs dla pielęgniarek oddziałowych/koordynujących/przełożonych pielęgniarek (bez limitu czasowego*)

ZAPRASZAMY NA KURS „Zarządzanie personelem medycznym – kurs dla pielęgniarek oddziałowych/koordynujących/przełożonych pielęgniarek (bez limitu czasowego*)”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Zarządzanie personelem medycznym – kurs dla pielęgniarek oddziałowych/koordynujących/przełożonych pielęgniarek (bez limitu czasowego*)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Zapisy na kurs przyjmowane są do 29 maja 2024 r.

Program kursu:
  1. Rola pielęgniarki oddziałowej/koordynującej/przełożonej pielęgniarek w polskim systemie ochrony zdrowia w świetle obowiązujących przepisów prawnych.
  2. Zatrudnianie personelu pielęgniarskiego w podmiocie leczniczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących minimalnych normy zatrudnienia, czasu pracy i zasad jego ewidencjonowania oraz zakresu obowiązków. Rola samorządów zawodowych.
  3. Kształcenie w zawodach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżki rozwoju zawodowego pielęgniarek.
  4. Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych – zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.
  5. Organizacja pracy oddziału. Efektywne zarządzanie czasem.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Klucz dostępu do kursu zostanie Państwu wysłany po uiszczeniu opłaty.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs nie jest prowadzony w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w rozumieniu Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 479 z późn.zm.).

Kurs równoważy 40 godzin szkolenia stacjonarnego.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.