Kursy/konkursy dla nauczycieli wychowania fizycznego

Zapraszamy do udziału w kursach i konkursach  dla nauczycieli wychowania fizycznego, które odbędą się z wykorzystaniem metody e-learning (kliknij na nazwę kursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział):

Zapisy na kursy przyjmowane są do 12 kwietnia 2024 r.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłata za udział w danym kursie wynosi netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby.