Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego

ZAPRASZAMY NA KURS „Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – III edycja

który odbędzie się 19.07.2024 r. do 19.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 lipca 2024 r.

Program kursu:
 1. Metodyka nauczania języka obcego – wstęp do przedmiotu.
 2. Metody i techniki nauczania. Podział metod:
  • metody konwencjonalne,
  • metody niekonwencjonalne.
 3. Rola metod aktywizujących w nauczaniu.
 4. Dobór metod i technik nauczania. Opisy przykładowych ćwiczeń.
 5. Umiejętności interpersonalne nauczycieli.
 6. Korzyści wynikające ze stosowania aktywizujących metod nauczania. Ocena metod aktywizujących.

 

Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Zapraszamy do zapoznania się z kursami skierowanymi do nauczycieli języka polskiego jako obcego:

 1. Nauczanie języka polskiego jako obcego
 2. Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego 
 3. Jak pracować z dziećmi posługującymi się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym – kurs dla nauczycieli/wychowawców
 4. Nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży posługujących się językiem ukraińskim – kurs zaawansowany dla polonistów
 5. Nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży posługujących się językami słowiańskimi (szczególnie językiem rosyjskim, ukraińskim i białoruskim) – kurs zaawansowany dla polonistów
 6. Nauczanie języka polskiego dzieci posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym – kurs dla nauczycieli polonistów
 7. Testowanie i certyfikacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 8. Nauczanie języka polskiego jako obcego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym – kurs dla nauczycieli przedszkoli
 9. Nauczanie języka polskiego jako obcego w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym – kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 10. Nauczanie języka polskiego dzieci posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym – kurs dla nauczycieli polonistów

Koordynator szkolenia:

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia zalogowania się, po uiszczeniu opłaty.