Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego III edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego III edycja”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego III edycja

w okresie od 18.10.2021 r. do 18.01.2022 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 30 września 2021 r.

Program kursu:
 1. Metodyka nauczania języka obcego – wstęp do przedmiotu.
 2. Metody i techniki nauczania. Podział metod:
  • metody konwencjonalne,
  • metody niekonwencjonalne.
 3. Rola metod aktywizujących w nauczaniu.
 4. Dobór metod i technik nauczania. Opisy przykładowych ćwiczeń.
 5. Umiejętności interpersonalne nauczycieli.
 6. Korzyści wynikające ze stosowania aktywizujących metod nauczania. Ocena metod aktywizujących.

 

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres koordynatora kursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

 

Zapraszamy do zapoznania się z kursami skierowanymi do nauczycieli języka polskiego jako obcego:

 1. Nauczanie języka polskiego jako obcego
 2. Testowanie i certyfikacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 3. Nauczanie języka polskiego jako obcego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym – kurs dla nauczycieli przedszkoli
 4. Nauczanie języka polskiego jako obcego w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym – kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 5. Nauczanie języka polskiego dzieci posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym – kurs dla nauczycieli polonistów

 

Koordynator szkolenia:

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 45 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dla grup powyżej 20 osób szkolenie może się odbyć w miejscu zamawiającego.