Nauczanie języka polskiego jako obcego – poziom zaawansowany

ZAPRASZAMY NA KURS „Nauczanie języka polskiego jako obcego – poziom zaawansowany”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Nauczanie języka polskiego jako obcego – poziom zaawansowany

– kurs doskonalący

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – bez limitu czasowego*

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE – IV edycja

realizowanym w okresie od 02.07.2024 r. do 02.09.2024 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 28 czerwca 2024 r.

Program kursu:
 1. Kierunki rozwoju nauczania języka polskiego jako obcego.
 2. Język polski a współczesne metody nauczania języków obcych.
 3. Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 4. Planowanie kursu i lekcji języka polskiego jako obcego.
 5. Rozumienie, mówienie, czytanie i pisanie – zasady i techniki nauczania sprawności językowych. Problematyczne zagadnienia.
 6. Aspekty kulturoznawcze w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 7. Kompetencje społeczne i międzykulturowe lektora.
 8. Konspekty lekcji. Dobre praktyki w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
 9. Pomiar wyników kształcenia – testowanie i sprawdzanie.
Więcej kursów skierowanych do pracowników pedagogicznych oświaty znajdziecie Państwo na stronie: https://spe.edu.pl/category/kursy-szkolenia-otwarte/oswiata/

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza online:
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu.

Zapraszamy do zapoznania się z kursami skierowanymi do nauczycieli języka polskiego jako obcego:

 1. Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego
 2. Jak pracować z dziećmi posługującymi się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym – kurs dla nauczycieli/wychowawców
 3. Nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży posługujących się językiem ukraińskim – kurs zaawansowany dla polonistów
 4. Nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży posługujących się językami słowiańskimi (szczególnie językiem rosyjskim, ukraińskim i białoruskim) – kurs zaawansowany dla polonistów
 5. Nauczanie języka polskiego dzieci posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym – kurs dla nauczycieli polonistów
 6. Testowanie i certyfikacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 7. Nauczanie języka polskiego jako obcego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym – kurs dla nauczycieli przedszkoli
 8. Nauczanie języka polskiego jako obcego w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym – kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
 9. Nauczanie języka polskiego dzieci posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym – kurs dla nauczycieli polonistów

Koordynator szkolenia

Urszula Bartela
u.bartela@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 24

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie wyższe

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia uiszczenia opłaty