POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

studium_logo

zaprasza do udziału w kursach e-learning z zakresu

POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2023 r.

 

Lista kursów (kliknij na nazwę kursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział):

 

Kursy przeprowadzone będą z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursów (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursów odbędzie się poprzez quizy online.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłata za udział w danym kursie wynosi netto 360 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby.