Nauczanie języka polskiego jako obcego

Zapraszamy do udziału w kursach z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego, które odbędą się z wykorzystaniem metody e-learning (kliknij na nazwę kursu aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział):

Zapisy na kursy przyjmowane są do 31 sierpnia 2022 r.

I. EDYCJE ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ WE WRZEŚNIU:

II. EDYCJE BEZ LIMITU CZASOWEGO*:

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłata za udział w danym kursie wynosi netto 330 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby.

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia uiszczenia opłaty