Konkursy w realizacji

Aktywna szkoła – aktywny uczeń
Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi
Bezpieczna droga do przedszkola
Bezpieczna droga do szkoły
Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń
Bezpieczne dziecko – Bezpieczne przedszkole

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +
Bezpieczny i przyjazny żłobek
Biblioteka – szkolne centrum kultury
Biblioteka przyjazna uczniowi

Kreatywne przedszkole – twórczy maluch
Kreatywna szkoła – twórczy uczeń
Kodujemy w szkole – elementy programowania w nauczaniu
Innowacyjna szkoła
Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy

Lider samorządu uczniowskiego
Multimedialna szkoła – Nowoczesna edukacja

Muzykalna szkoła

Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego
Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego
Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna
Pomaluj mój świat – konkurs plastyczny dla szkół i przedszkoli
Przedsiębiorcza szkoła – przedsiębiorczy uczeń
Przedszkolak bezpieczny w sieci
Przedszkole Małych Odkrywców
Przedszkole Młodych Patriotów
Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom
Przedszkole otwarte na wielokulturowość
Przedszkole talentów
Przedszkole zdrowego żywienia
Przedszkole z tradycjami
Przedszkole wspierające potencjał i wspomagające rozwój dziecka
Przedszkolny klub ekologów

Przedszkolny klub wolontariatu
Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat

Radosne przedszkole
Samorząd uczniowski promujący wolontariat
Szkolny klub ekologów
Szkolny klub miłośników historii
Szkolny klub wolontariatu
Szkoła dla Niepodległej
Szkoła dobrego wychowania
Szkoła logicznego myślenia
Szkoła młodych patriotów
Szkoła otwarta na wielokulturowość
Szkoła sportowych talentów
Szkoła promująca szkolne kluby sportowe
Szkoła promująca wychowanie ku wartościom
Szkoła wolna od dopalaczy
Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szkoła zawodowych perspektyw
Szkoła zdrowego żywienia
STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!
Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów
Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji rozwoju i zabawy
Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka
Uczeń bezpieczny w sieci

Uczymy się żyć zdrowo, bezpiecznie i w tolerancji

Zaczytane przedszkole
Zaczytana szkoła