Konkursy w realizacji

Aktywna szkoła – aktywny uczeń
Aktywny zuch, harcerz i uczeń w szkole
Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi
Bezpieczna droga do przedszkola
Bezpieczna droga do szkoły
Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń
Bezpieczne dziecko – Bezpieczne przedszkole

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +
Bezpieczny i przyjazny żłobek
Biblioteka – szkolne centrum kultury
Biblioteka przyjazna uczniowi
Gmina wspierająca rodzinę
Innowacyjna szkoła
Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy
Lider samorządu uczniowskiego
Muzykalna szkoła

Na sportowo jest zdrowo – przedszkolny program wychowania zdrowotnego
Na sportowo jest zdrowo – szkolny program wychowania zdrowotnego
Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna
Przedszkole Małych Odkrywców
Przedszkole Młodych Patriotów
Przedszkole otwarte na wielokulturowość
Przedszkole talentów
Przedszkole zdrowego żywienia
Przedszkolny klub wolontariatu
Pomagamy innym! Szkoła promująca wolontariat

Radosne przedszkole
Samorząd uczniowski promujący wolontariat
Szkolny klub ekologów
Szkolny klub miłośników historii
Szkolny klub wolontariatu
Szkoła dla Niepodległej

Szkoła dobrego wychowania
Szkoła młodych patriotów
Szkoła otwarta na wielokulturowość
Szkoła sportowych talentów
Szkoła wolna od dopalaczy
Szkoła wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Szkoła zawodowych perspektyw
Szkoła zdrowego żywienia
Świetlica kształtująca prospołeczne postawy wśród uczniów
Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji rozwoju i zabawy
Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka
Uczeń bezpieczny w sieci
Zaczytane przedszkole
Zaczytana szkoła